Belediyemiz tarafından başlatılan çalışma, İstanbul’daki öncelikle 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalar olmak üzere binaların adrese dayalı risk sıralamasının yapılmasına yöneliktir. Yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. Hızlı tarama yöntemleri 10 kata kadar betonarme ve 5 kata kadar yığma taşıyıcı sisteme sahip konut tipi binalarda uygulanabilmektedir.

Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.

Hızlı Tarama yöntemiyle tespit yaptırmak için herhangi bir kat malikinin müracaat etmesi yeterlidir.

Belediyemizce yürütülmekte olan bina inceleme çalışması ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Belediyemizce yürütülmekte olan çalışma 6306 sayılı Kanun kapsamında olmayıp bir ön inceleme niteliğindedir. Yaptığımız ön inceleme çalışması ile Kentsel Dönüşüm Yasasından faydalanamayacak olup, yasadan faydalanmak için sonrasında ayrıntılı analiz yaptırmanız gerekecektir. Kentsel dönüşüm yasasına istinaden performans analizi yaptırmak için: 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lisanslandırdığı internet sitesinde yayınlamış olduğu ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmaların listesi mevcuttur. Bu listede bulunan firmalar aracılığıyla mevzuatta belirlenen şekilde deprem dayanıklılık testini yaptırabilirsiniz. Çıkacak sonuca göre gerekli işlemler için bağlı olduğunuz ilçe belediyesine müracaat etmeniz gerekmektedir. (Listeye bu link ile ulaşabilirsiniz: https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar)

Evet, inceleme ekibinin çalışmalarının bitmesinin ardından ilgili adreslere tadilat ekibi gelerek, binada inceleme sırasında yapılan işlemlerin (Beton sertliğinin ölçülmesi için sıva kaldırma ile donatı çapı ve paslanmanın ölçülebilmesi için kolon sıyırma) onarılması gerçekleştireceklerdir. İnceleme sırasında yapılan sıyırmalar, binaların mevcut deprem performanslarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde ayarlanmaktadır (Kolon ortasında deprem momentinin olmadığı bölgelerin seçilmesi gibi). Tadilat ekiplerimiz iş yoğunluğuna bağlı olarak inceleme yapılan binalara ziyaretlerini gerçekleştirmektedir.

Onarım için; kolay uygulanabilir, yüksek basınç ve eğilme dayanımına sahip malzemelerden üretilen yapısal tamir harcı kullanılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sonuçlar, tapu maliklerine, tapu malikinin vefat etmiş olması halinde mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi sunan kişilere, malik adına bilgi/belge almaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname sunan kişilere, noterce tasdikli yönetim karar defteri ile başvuran yöneticiye ve ikametgah belgesi ile kira kontratı veya adrese ait başvuran kişi adına kesilmiş güncel fatura sunan kiracılara bildirilecektir.

Belediyemizce yapılan bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

  • A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)
  • B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)
  • C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)
  • D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)
  • E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

Bildirilen sonuçlar şu ana kadar yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, sahada kontrol çalışmaları tarafımızca sürdürülmektedir. Bu nedenle bildirilen sonuçlar kesin nitelik arz etmemektedir. Binanızla ilgili kesin nitelikte sonuç talep etmeniz halinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekmektedir.

İnceleme sonucunda, özellikle D ve E sınıfında çıkan binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca ayrıntılı olarak incelenmesi ve inceleme sonucuna göre binanın gerekli deprem güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi veya yenilenmesi önerilmektedir.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından, başvuru bilgileri ile yüklenen belgeler incelenir ve başvurunun uygunluğu incelenir. Başvuru alınmaya uygun ise ve binada inceleme yapılmışsa sonucu iletilir, yapılmamışsa ilgili bina incelenmek üzere kayda alınır.

Binanıza ilişkin inceleme sonuçları başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

Müdürlüğümüzce sürdürülen hızlı tarama çalışmaları kapsamında 10 kata kadar olan ve toplam yüksekliği 30 m’yi geçmeyen betonarme çerçeve ve çerçeve+perde binalar ile 5 kata kadar olan yığma binalarda uygulanabilmektedir. Bu kapsam dışındaki binalar Hızlı Tarama Yöntemleri ile incelendiğinde tutarlı sonuç vermemektedir. 10 katın üzerindeki betonarme, 5 kat üzerindeki yığma ve diğer tür taşıyıcı sistemlere sahip binaların deprem güvenliğinin incelenebilmesi için 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği veya 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kriterlerine uygun bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Başvuru yaptıktan sonra herhangi bir bilginizi hatalı kaydettiğinizi fark etmeniz durumunda, sistem üzerinden başvuru durum sorgulaması yaparak başvuru durumunun yanındaki iptal butonundan talebinizi iptal edip bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ederek tekrar başvuru oluşturabilirsiniz. Başvuru İptal butonu sadece “Başvuru Alındı” aşamasında aktiftir.

Sitemizden başvuru durum sorgulaması yaparak başvuru durumunun yanındaki iptal butonu ile sms doğrulamasının ardından talebinizi iptal edebilirsiniz. Başvuru İptal butonu sadece “Başvuru Alındı” aşamasında aktiftir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgi/değişiklik talebinizi kurumumuza başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.